از صدای پای امروز میفهمیم اتفاق تازه ای در راه است

از صدای پای امروز میفهمیم اتفاق تازه ای در راه است

از صدای پای امروز میفهمیم اتفاق تازه ای در راه است
خدا کند در این روز زیبا هم غرق در باران اجابت شویم
آنگونه که فقط خدا باشد و ما و یک چتر آرامش
صبح زیباتون بخیر

از صداے پاے امروز می‌‌فهمیم🌸
اتفاق تازه‌اے در راه است
خدا ڪند در این روز زیبا🌸
همہ غرق در باران اجابت شویم
آن گونہ ڪہ فقط خدا باشد و ما🌸
و یڪ چتر آرامش
#صبح_زیباتون_بخیر ☕️
🍃🌸

One comment

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *