امیدوارم حال دلتون مثل گل زیبا

امیدوارم حال دلتون مثل گل زیبا

امیدوارم حال دلتون مثل گل زیبا و مثل شبنم با طراوت باشه امروزتون سرشار از شادی خوش بگذره در کنار خانواده و دوستان
اميدوارم حال
دلتون مثل گل زیبا🌸
و مثل شبنم باطراوت باشه
امروزتون سرشارازشادی🌸
خوش بگذره در کنار
خانواده و دوستان🌸

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *