باکس گل رز قرمز هشت شاخه

قیمت : 60 هزار تومان

باکس گل رز رنگ قرمز دارای هشت شاخه رز هلندی یا ایرانی که به همراه یک جعبه و یک کارت برای نوشتن پیام عاشقانه یا تبریک تولد ارائه می گردد.
قیمت گل رز داخل جعبه
باکس گل رز ایرانی
قیمت باکس گل رز تک شاخه
باکس گل رز آبی
قیمت باکس گل کوچک
خرید باکس گل خالی
قیمت باکس گل مصنوعی
باکس گل حروف