تاج گل ترحیم دوطبقه با رنگ گرم

تاج گل ترحیم دوطبقه با رنگ گرم

قیمت : 700هزار تومان

تاج گل مراسم ترحیم با گل های فروش عمده که با گلهای رنگ گرم تزیین و برای تسلای صاحب عزا به مسجد و محل عزا ارسال می گردد.
تاج گل ترحیم خیریه
سبد گل ترحیم
سبد گل مراسم ترحیم
تاج گل سر
تاج گل عروس
گل برای تسلیت
تاج گل ارزان
تاج گل خیریه محک