دلتون شاد لبتون خندون ایام به کامتون

دلتون شاد لبتون خندون ایام به کامتون

هر جا هستین الهی که دلتون شاد و لبتون خندون و ایام به کامتون
عصر این ماهتون🌸
به خیر و خوشی🌸
هر جا هستین الهی که🌸
دلتون شاد و لبتون خندون 🌸
و ایام به کامتون🌸

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *