دنبال پیدا کردن خوبی در انسان ها

دنبال پیدا کردن خوبی در انسان ها

دنبال پیدا کردن انسان های خوب نباشید دنبال پیدا کردن خوبی در انسان ها باشید.
🔺دنبال پیدا کردن
انسان های خوب نباشید،
دنبال پیدا کردن
خوبی در انسان ها باشید…!

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *