سبد گل شیشه ای گرد ارزان با رز قرمز

سبد گل شیشه ای گرد ارزان با رز قرمز

قیمت : 100 هزار تومان

جعبه شیشه ای گل رز قرمز دارای ده عدد گل رز قرمز که درون باکس گرد شیشه ای هستند و در زیر رز های قرمز گلبرگ های سفید تزیین شده است.
باکس گل شیشه ای ارزان
خرید باکس شیشه ای گل
باکس گل شیشه ای استوانه ای
قیمت باکس گل شیشه ای
فروش جعبه شیشه ای
گل رز در شیشه استوانه ای
قیمت گل رز در شیشه
قیمت باکس شیشه ای