گل رز بنت

گل رز بنت

♦️یکی از جالب ترین و کمیاب ترین گل رزهای دنیا، گل رز «بنت» است که در ارتفاعات 2300 تا 3800